Elektrikli otomobillerin ÖTV’si yüzde 3

Elektrikli otomobillerin ÖTV’si yüzde 3

01 Mayıs 2012 0 Yazar: ElektrikliOto

Şubat 2011’de, Elektrikli otomobiller için teşvik öngören özel tüketim vergisine (ÖTV) ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yüzde 3 olarak yayımlanmıştı.
Resmi gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Karara göre, elektrikli otomobiller, motor gücüne göre yüzde 3, yüzde 7 ve yüzde 15 olmak üzere 3 ayrı kategoride vergilendirileceği belirtilmişti.
Son olarak TBMM’ye sunulan yatırım teşvikleriyle ilgili yasa tasarısından, elektrikli otomobillerde kullanılan akülerde ”yüzde sıfır” olan (ÖTV) Özel Tüketim vergisindeki oran yüzde 3’e çıkartıldı.Bu akümülatörlerden bugüne kadar hiç alınmayan vergi şimdi alınmaya başlanacak.Bunun da sebebi maliyenin tüm dizel ve elektrikli otomobillerin bir gün elektrikliye dönüşüp akü vergisi ödemeyecek olması.Bu yüzden maliye ciddi bir gelir kapısını kaybetmek istemiyor.Zira dönüşüm işi yaygınlaştığında çıkartılacak böyle bir vergi ciddi tepkiler alabilirdi.
O gün geldiğinde köstek oluyormuş gibi görünmemek için maliye böyle bir cinlik yapmış oldu. !
TBMM’ye sunulan yatırım teşvikleriyle ilgili yasa tasarısında, Elektrikli otomobillerin ÖTV’si hiç bir değişikiğe gerek duyulmadan, yüzde 3 olarak alınmaya devam edilecek.

Alkollu içki ve sigaradan alınan vergi, enflasyona endekslenecek ve yılda iki kez otomatik olarak zamlanacak. Mevcut ibadethanelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yapılan her türlü bağış ve yardım vergiden indirilebilecek. Ayrıca, çevreci olması nedeniyle teşvik edilecek olan elektrikli otodan yüzde 38 yerine sadece yüzde 3 ÖTV alınacak.

Yasa tasarına eklenen maddeyle elektrik akümülatörleri, (bunların separatörleri dahil, kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar için özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 3 olarak belirlendi.

TBMM’ye gönderilen Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 26 ve 27. maddeleri tütün ve tütün ürünleri üzerinden alınan verginin hesaplanmasında yöntem değişikliğine gidiyor. En büyük değişiklik ise içki ve sigaradan alınan verginin, otomatiğe bağlanması.

Mevcut durumda Maliye Bakanlığı’nın önerisiyle Bakanlar Kurulu’nca yapılan vergi artışı yeni dönemde enflasyona bağlı olarak 6 ayda bir otomatik yapılacak. Yani sigaradan alınan vergi Ocak ve Temmuz ayında, enflasyonun açıklandığı gün otomatik olarak yansıtılacak. Üretici Fiyat Endeksindeki (ÜFE) 6 aylık artış, tiryaki vergisinin artış oranı olacak.

Tasarının 9. maddesi ise Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik öngörüyor. Buna göre okul, sağlık tesisi, yurt, huzurevi, rehabilitasyon merkezi yaptıranlar gibi cami, kilise, havra gibi ibadethane yaptıranlar ya da buralara ayni ve nakdi bağışta bulunanlar da, bağışları miktarında gelir vergisinden indirebilecekler.

Yine aynı madde ile Kızılay’da olduğu gibi Yeşilay’a makbuz karşılığı yapılan nakdi yardımlar da vergi indiriminden yararlanabilecek.

CEP TELEFONUNA 100 LİRA VERGİ

Tasarı, ayrıca yurtdışından gelirken, yolcu beraberinde getirilen her bir cep telefonundan 100 lira ‘kullanım izin harcı’ alınmasını düzenliyor. Bu harçların, telefonun kayıt altına alınmasından önce yatırılması şartı koşarken; harcı yatırmayanın kayda alınmayacağını düzenliyor. Harç ödenmeden kullanılmaya başlanan telefonlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kapatılacak. Harç ise yüzde 50 zamla ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.

39 maddelik tasarıda yer alan başlıca düzenlemeler şöyle:

* Bireysel Emekliliğe devlet katkısı yüzde 25’e çıkacak. Ancak sistemden 3 yıldan önce çıkanlar yararlanamayacak. Devletin katkısı ayrı bir hesapta izlenecek. Sadece emekliliği hak edenler devlet katkısının tamamını alabilecek.

* Maliye Bakanlığı, vatandaştan gereksiz yere veya fazla tahsil ettiği vergiler için faiz ödemeye başlayacak.

*Hazine, tahvil ve bono gibi kira sertifikası ihraç edebilecek.

* 500 milyon ve üzerindeki büyük yatırımlar ile stratejik yatırımlar çerçevesinde yapılan inşaatlarda KDV iadesi mümkün olacak.

*Tasarrufları artırmak ve vadeleri uzatmak amacıyla, mevduattan alınan stopaj vadeye göre farklılaştırılması için Bakanlar Kurulu’na yetki verilecek.

NOT: Şubat 2011’de resmi gazetede yayımlanan karara göre, binek otomobiller ve motosikletlere uygulanacak ÖTV oranları şöyleydi :(% – Yüzde)

Yarı römorklar için çekiciler 4

-10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
.Otobüs 1
.Midibüs 4
.Minibüs 9

-Binek otomobilleri ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar
.İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindirhacmi 2000 santimetreküpün altında olanlar 10
.İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi2800 santimetreküpün altında olanlar 10
.Sadece elektrikli motorlu olanlar 10
-Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan .Motor silindir hacmi 3200 santimetreküpü geçmeyenler 10
.Sadece elektrikli motorlu olanlar 10

-Diğerleri
.Motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyenler 37
.Motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçen fakat
2000 santimetreküpü geçmeyenler 60
.Motor silindir hacmi 2000 santimetreküpü geçenler 84

-Sadece elektrik motorlu olanlar
.Motor gücü 85 kW geçmeyenler 3
.Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 7
.Motor gücü 120 kW’ı geçenler 15

-Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeleri içten yanmalı pistonlu
motorlu olanlar veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar 6,7
-Diğerleri (Golf arabaları vb taşıtlar) 6,7

-Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
.Motor silindir hacmi 3000 santimetreküpü geçmeyenler 10
.Motor silindir hacmi 3000 santimetreküpü geçen fakat 4000 santimetreküpü geçmeyenler 52
.Motor silindir hacmi 4000 santimetreküpü geçenler 75

-Sadece elektrik motorlu olanlar
.Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler 10
.Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 52
.Motor gücü 120 kW’ı geçenler 75

-Kapalı kasa olup istiap haddi 620 kg’ın altında olanlar
.Sadece elektrikli motorlu olanlar 10
.Diğerleri 10

-Diğerleri
.Sadece elektrikli motorlu olanlar 4
.Diğerleri 4

-Özel amaçlı motorlu taşıtlar 4
-Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus hareketli yük arabaları,
demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler 4

-Motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)
.Motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyenler 8
.Motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçenler 37
-Diğerleri (Sadece elektrik motorlu olanlar)
.Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler 3
.Motor gücü 20 kW’ı geçenler 37

kaynak: http://www.elektrikliaraba.gen.tr/yasal-mevzuatlar/elektrikli-otomobillerin-otvsi-yuzde-3-olarak-alinmaya-devam-edecek

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Related Images: