Otomotivde hedef Detroit

Otomotivde hedef Detroit

15 Nisan 2011 0 Yazar: ElektrikliOto

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinin başında gelen otomotivde 27 eylemli Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi hazırlandı.
Sanayi Bakanı Nihat Ergün’ün bugün açıkladığı belgeye göre, eylem planları, bölgede üretim merkezi ve Ar-Ge üssü olma vizyonu çerçevesinde, sektörün sürdürülebilir küresel rekabet gücünü artırmayı ve ileri teknoloji kullanımı ağırlıklı katma değeri yüksek bir yapıya dönüşümünü sağlamayı amaçlıyor.

Hedefleri, Ar-Ge altyapısını iyileştirmek, şirketlerin tasarım, üretim, markalaşma beceri ve kapasitelerini artırmak, otomotiv sektöründe iç ve dış pazarları geliştirmek, hukuki ve idari düzenlemeleri iyileştirmek ve fiziki altyapıyı geliştirmek olarak belirlenen belgede, sektörün önem verdiği vergilendirme ve hurda teşviki ile ilgili eylemlerle ilgili, “Düşük CO2 emisyonu olan elektrikli, hibrid ve emisyon seviyesi düşük diğer araçların kullanımını teşvik eden bir vergilendirme sistemi için çalışma yapılacak ve ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılarak bertarafı için gerekli hukuki düzenlemelerin oluşturulması ve hurda işletmelerinin teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır” ifadesi yer aldı.

ELETRİKLİ ARACA TEŞVİK

Sektörde, hurda teşvikinin hayata geçirilmesinin ve alternatif araçlara uygulanacak vergi düzenlemelerinin, satış rakamlarına olumlu yansıyacağı ve elektrikli ve hibrid araçlara getirilecek vergi düzenlemelerinin aynı zamanda elektrikli araç üretimini teşvik edeceği öngörüleri bulunuyor.
Mevcut düzenlemede, Resmi Gazete’nin 25 Şubat tarihli 2. mükerrer sayısında yer alan Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, motor silindir hacmi 1,600 cc’yi geçmeyen diğer araçlarda yüzde 37 olarak uygulanan ÖTV, 1,600 cc’ye karşılık gelen 85 kWh’nin altındaki elektrikli araçlarda yüzde 3, 85 ilâ 120 kWh arasında olan elektrikli araçlarda yüzde 7 ve 120 kWh üzerindekilerde yüzde 15 olarak uygulanıyor.

Açıklanan strateji belgesinde ayrıca iç pazarları büyütecek faaliyetlerin geliştirilip destekleneceği, otomotiv sanayinin dış pazarlara açılımının dinamik bir şekilde destekleneceği, kamu alımlarında ve kiralamalarında yerli araç kullanımının özendirileceği, kamu araç filoları oluşturulurken çevre dostu araçların tercih edilmesinin sağlanacağı ve çevre dostu araçların kullanımının yaygınlaştırılması için toplumda farkındalık seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağı belirtildi.

AR-GE DESTEKLERİ ARTACAK

Belgede, fiziki altyapıyı, Ar-Ge altyapısını geliştirmek ve iyileştirmek ve şirketlerin tasarım üretim ve markalaşma beceri ve kapasitelerini artırmak hedeflerinde ise, şu eylemler bulunuyor:

“Mevcut Ar-Ge desteklerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışma yapılması; KOBİ niteliğindeki şirketlerin rekabet gücünün geliştirilmesi ile Ar-Ge altyapısının kurulması için danışmanlık sağlanması; OSB’lerde yapılacak yatırımlar için arsa ve altyapı teminine yönelik çalışmalar yapılması; sanayinin üretim ihtiyaçlarına yönelik ham madde üretimi geliştirilmesi; özgün teknoloji ve tasarıma dayalı üretimin geliştirilmesi için yeni teşvik mekanizmaları oluşturulması yönünde çalışmalar yapılması ve tedarik zincirindeki işletmeler arasında işbirlikleri ile daha fazla katma değer üretimine yönelik yerlilik oranını artırıcı faaliyetlerin desteklenmesi.”

ERGÜN: İHRACATÇI OLMAYI KAYBETME RİSKİ VAR

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, otomotiv sektörünün ihracatçı olma özelliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, ”2008 yılında 5 milyar dolar, 2009 yılında 3,5 milyar dolar fazla veren otomotiv sektörü, 2010 yılında 373 milyon dolar dış ticaret fazlası veren bir sektöre dönüşüyor. Bu bir risk, bir tehdit değil mi? Bu tehdidi görmezden gelemeyiz” dedi.
Ergün, ”Otomotiv denince akla gelen ilk şehirlerden biri olan Detroit, artık bu özelliğini büyük oranda kaybediyor. İşte bu yüzden, ‘Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya havzası neden yeni bir Detroit olmasın?’ diye soruyoruz” diye konuştu.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Related Images: