NISSAN GREEN PROGRAM

NISSAN GREEN PROGRAM

07 Eylül 2010 0 Yazar: ElektrikliOto

Sağduyulu bir otomotiv üreticisi olarak Nissan, ürettiği otomobillerin çevreye duyarlı olmaları konusunda çok yoğun bir program yürütmektedir. Bu programın altında yatan felsefe insan, otomobil ve doğanın uyum içerisinde mobil topluma katkıda bulunmasını sağlamaktır.

Devamlılık taşıyacak Mobil(hareketli) toplumu yaratmak amacıyla Nissan sürekli olarak çevresel zorluklara yeni çözümler bulmak için çalışmaktadır ve bu amaçla Nissan Yeşil Program 2010’u geliştirmiştir.

“Nissan 2010 Yeşil Program Nissan’a gelecek projeleri ve her türlü çevresel aktiviteleri için şeffaf bir yol çizmektedir. NGP 2010 acil sorunların üstesinden gelebilmek amacı ile tasarlanmış olup uzun dönemli bir iş planı üzerinde sağlam temellere oturtulmuştur.” (Toshiyuki Shiga, Baş Operasyon Sorumlusu, Nissan Motor Co.Ltd.)

Nissan Yeşil Program orta dönemli çevresel hareket planlarını açık amaçlar ve hedefler çerçevesi ile üç ana noktaya yoğunlaştırmıştır. CO2 salınımının azaltılması, egzoz emisyonun en alt seviyelere indirilmesi ve geri dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması.

Nissan’ın birincil amacı bir otobilin hizmet verdiği süre içinde yer alan döngüde doğaya verdiği zararları en aşağı seviyelere çekmek ve gelecek nesiller için daha temiz bir çevrenin bırakılmasını sağlamaktır.

Nissan, 3 çevresel alanda yoğunlaşmaktadır.

1. CO2 salınımının hem üründen hem de güz içinde yapılan aktivitelerde en aza indirilmesine çalışmak.
2. Egzoz emisyonlarını minimize ederek hava, su ve toprağı korumak.
3. Nissan’ın üretim ve ofis lokasyonlarında ve otomobil parçalarında kullandığı parçaların yeniden kullanımı, geri dönüşüm gibi faaliyetlerin hızlandırılmasıdır.

Nissan için CO2 salınımının azaltılması en önemli önceliklerinden birisidir.

Nissan CO2 salınımını tüm aktivitelerde en aza indirmektedir. Tasarım, üretim, üretim sonrası kullanım süreci ve en son kullanım süreçlerinde bu konu göz önünde bulundurulmaktadır.

Nissan’ın sürekli öncelikleri arasında havayı, suyu, toprağı ve aynı zamanda kaynakların en verimli biçimde kullanılmasının sağlanması Nissan Green Program 2010’un başta gelen önceliklerindendir.

1. CO2 salınımının en aza indirilmesi için;

* Yeni teknolojilerin kullanılması ile araçlar için konvansiyonel güç kullanımının geliştirilmesi
* 3 litre hacimli bir otomobil ile 100 km de sadece 3 litre petrol kullanımının sağlanması. 2010 yılında Japonya’da bu hedefe ulaşılması tasarlanmaktadır.
* 2010 senesinde üretim tesislerindeki emisyonu %7 aşağı çekmek
* Sürekli olarak Elektrikli araç teknolojisine yatırımda bulunmak
* Hybrid bir otomobilin tasarlanması ve 2010 yılında piyasaya sürülmesi, Japonya da ve Amerika da şarj ile çalışan hybrid otomobillerin geliştirilmelerinin hızlandırılması

2. Otomobillerin egzoz gazı bileşenlerinin azaltılarak dünyanın önemli pazarlarında daha temiz emisyon uyum kurallarına erişimin sağlanması. Rafine üretim teknikleri ile uçucu organik bileşen seviyelerini hükümetin koymuş olduğu kabul edilebilir değerlerin altına çekebilmek.

Nissan aynı zamanda araç içindeki emisyon oranlarını minimize ederek daha sağlıklı bir iç mekan yaratma konusunda standartlar koymayı amaçlamaktadır.

3. Araçlar ve fabrika artıklarının geri dönüşümleri ile ilgili oranın geliştirilmesi

* Kaynakların daha verimli kullanılarak araç bileşenleri içindeki geri dönüşüm oranlarının iyileştirilmesi
* Nissan Avrupa’da geri dönüşümcülerin katıldığı bir network oluşturarak yeniden kullanım oranını 2015 de %95 lere çıkarmayı planlamaktadır. Üretim, lojistik ile illgili paketleme ve bayilerde yer alan atık ayrışımının özendirilmeye çalışılması Nissan’ın çevresel hedefleri içerisinde yer almaktadır.

Başından sonuna dek çevresel duyarlılık;

Çevresel duyarlılık, sürdürülebilir ve 3 aşamalı bir çalışmadır. Carlos Ghosn’a göre bu sebepten amaçların herhangi biri otomotiv sektöründeki, toplumunda ciddi olarak talep ettiği çevresel gelişim ihtiyacı sebebi ile göz ardı edilemez.

Nissan’da çevresel aktiviteler üretilen araçların tüm süreçleri ile entegre olup çevrenin korunması ve atıkların minimize edilmesi ile ilgilidir.

Nissan, Dizayn’dan üretime ve aracın ömrünü tamamlamasına kadar çevresel faktörlere verdiği duyarlılıkla, araçlar ve doğa arasında uyumlu bir etkileşim yaratmaya çalışmaktadır.

Nissan araçları konsept olarak tasarlanmaya başlandıktan sonra dahi geri dönüşüm mantığı ile üretilmektedir. Nissan yeni araçların tasarımı ile ilgili süreçte Avrupa Birliği standartlarının ve uygulamalarının %95’ini karşılamakta ve bu regülasyonlara uymaktadır.

Araçların kolaylıkla sökülmesi ve parçalara ayrıştırılması konularında çevre dostu metodlar kullanılmaktadır. Nissan geri dönüşümü olacak plastik parçaları üretim safhalarında işaretleyerek daha sonra aracın ömrünün tamamlanması durumunda bunların yeniden hammadde olarak kullanılmasını kolaylaştırmakta ve bu anlamda çevreye katkıda bulunmaktadır.

Tüm bunlardan başka Nissan üretilen parçaların kolaylıkla yeniden değerlendirilmesi amacı ile dizaynlarını geliştirmektedir. ( örneğin tampon ve gösterge panelllerinde kullanılan sabitlemelerin minimum seviyelerde kullanılması )

Yeniden geri dönüşüm: Araçlarda kullanılan tek bir parçanın birden fazla değilde tek parçadan oluşan materyallerin kullanılması. Yine bu tek parçanın aracın değişik bölgelerinde farklı lokasyonlarda da kullanımının sağlanması.

Birden fazla parçanın birleştirilerek kullanılması, yapıştırıcı kullanılmasınından kaçınılması ve parçalrın birbirlerinden kolaylıkla ayrıştırılması Nissan’ın uyguladığı diğer çevreci metodlardandır.

Tüm bu süreçlerde geri dönüşümlü materyallerin kullanılması, doğadan alınarak tüketilen hammaddelerin azaltılmasına neden olur. Nissan yeni üretilen araçlarda geri dönüşümlü materyallerin kullanılmasını istemektedir. Avrupa standartlarına göre yeni üretilen bir araçta, geri dönüşümlü plastik materyallerin üreticiler tarafından sağlanabilmesi ile bağlantılı olarak %5 oranında geri dönüşümlü plastik kullanılabilir.

Tehlikeli maddelerin azaltılması: Nissan yeni üretilan araçlarda kullanılan tehlikeli materyalleri minimize etmektedir. Nissan araç üretiminde kullanılan tehlikeli maddelerin kullanılması konusunda yasal gereklilikleri yerine getirmekte ve bu maddeler yerine geçebilecek alternatif materyalleri araştırmakta ve kullanmaktadır. Bu materyaller aynı zamanda dayanıklılık ve güvenlik gereksinimlerini karşılarken, Nissan bu konuda hiç bir ödün vermemektedir.

Kaynakların verimli kullanımı: Doğal kaynaklar giderek tükenirken Nissan’ın amacı araç üretimindeki atıkların minimize edilmesidir.

Geri dönüşüm kullanımın arttırılması: Nissan sürekli olarak İspanya ve İngiltere gibi üretim tesislerinde orataya çıkan atıkların mimimize edilmesi ve bunların yeniden kulalnılması konusunda ciddi yatırımlar içindedir.

Nissan bu çalışmaları ile tüm üretim merkezlerinde %90 oranından daha çok geri dönüşüm sağlamıştır. Bu oranın daha da iyi bir yere getirilmesi için tüm fabrikalarda iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Nissan’ın çevreye olan ilgisi: Bir otomobilin ve sonrasındaki geri dönüşümü arasında geçen süre 15 yıldır.

Nissan’ın üretimi dünya çapında tamamlanırken, ömrü bitmiş ve kullanılmayan araçların proses olarak sonlandırılması lokal hurda ve atık operatörleri tarafından yapılmaktadır. Bu operatörler devletin koyduğu yasal yükümlülükleri takip etmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişim sürecine paralel olarak Nissan sürekli olarak çevre dostu teknolojileri ve uygulamalarını geliştirmeyi sürdürmektedir.

Nissan ortadan kaldırma ve yok etme gibi proseslerde hava, su ve toprağın durumuna büyük özen gösterirken, otomobillerden gelen atıkları mümkün olduğu kadar minimize etmeye çalışmaktadır.

Geri gönüşüm ve yenileme oranı: Nissan’ın hurda işleme ve atık operatörlerinin amaçları her araçtan %85’lik enerji dönüşümünü sağlamaktır. Nissan bu sonuçları, çalıştığı operatörleri destekleyerek ve onlara Uluslararası söküm/parçalama enformasyon sistemleri konusunda bilgilendirerek daha verimli hale getirmeye çalışmaktadır.

Nissan geri dönüşümle ilgili maddelerin pazarı konusundaki geliştirme çalışmaları ile ilgilenmektedir.

Nissan bu anlamda Avrupa’da hizmet veren hurda operatörleri ile işbirliği anlaşması içindedir. Bu sayede geri dönüşüm, yeniden kullanım ve yenileme hedeflerinin yerine getirilmesi ve gelecekteki geliştirme çalışmalarına garanti vermektedir.

Depolanan atıkların azaltılması: Nissan marka araçların geri dönüşümleri Nissan ile anlaşmalı hurda operatörleri tarafından çevreye minimum zarar verilerek toprak altına kontrollü olarak gömülmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Oturma kapasitesi: 5 kişi

Maksimum Hız: 140km/h üzeri

Çekiş tipi: Öne yerleştirilmiş motor, önden çekiş

Enerji kaynağı: İnceltilmiş, lamine lithium-ion pil sistemi

Elektrikli motor (güç/tork): Yüksek Tepkili Eşzamanlı AC motor, 80kW/280Nm

Pil kapasitesi/ Güç: 24kWh/90kWh üzeri

Seyahat Menzili: 160km üzeri (100 mil US LA4 Mode)

UzunlukxGenişlikxYükseklik: 4445mmx1770mmx1550mm

Dingil Mesafesi: 2700mm

NISSAN LEAF İLE SIFIR EMİSYON:

Nissan Leaf (yaprak), 90kWh’dan fazla güç üretme kapasitesine sahip inceltilmiş lamine lithium-ion pil teknolojisi ile tasarlanmıştır.

Bu sayede aracın elektrikli motoru 80kW motor gücü ve 280Nm tork üretim değerine sahip olmuştur. Eğlenceli bir sürüş deneyimi için sürücülerin yanmalı motorlardan elde ettiği performans duygusunu tam anlamıyla veren Leaf, sıvı yakıtlı araçlarda bulunan egzos sistemini ise bünyesinde bulundurmuyor. Böylece yanmalı motorlardan çıkan ve atmosfere salınım yapan CO2 gazı da tamamiyle ortadan kaldırılmış oluyor. Ayrıca yanmalı motorlardan çıkan motor ve egzos gürültüsü Nissan Leaf’te sıfıra indirgenmiş vaziyette. Tam şarj ile 160km’den fazla yol alma menziline sahip olan Leaf, hızlı şarj etme özelliği ile de 30 dakikadan daha kısa bir sürede %80’lik enerji performansı sunuyor. Leaf’in teknolojisi evinizde bile tam dolum yapmayı mümkün kılıyor.

detaylı bilgi

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Related Images: