Türkiye’yle ilgili operasyonlar devam edebilir

Türkiye’yle ilgili operasyonlar devam edebilir

10 Mayıs 2012 0 Yazar: ElektrikliOto

Elektrikli otomotiv pazarı kısa zamanda büyücek

“Türkiye’nin AB standartlarında bir enerji tasarrufuna ihtiyacı var. Büyüme ile enerji talebi artışı arasındaki ilişki Türkiye’de çok kuvvetli. Türkiye, fosil yakıtlara bağlı enerji talebi ile büyüme arasındaki kuvvetli ilişkiyi düşürmeli. Bunun için yüksek teknolojiye dönük sanayileşme politikası hiç gündemden düşmemeli. Elektrikli otomobil pazarı 5-10 yıl içinde konvansiyonel otomobillerin pazar büyüklüğüne yaklaşacak. Elektrikli otomobil altyapısı 3-4 yıl içinde tamamlanır ancak tüketici alışkanlıkları için biraz daha uzun bir süreye ihtiyaç var.”

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Related Images: