Teşvikler elektrikli araç satışlarını artırmadı

Teşvikler elektrikli araç satışlarını artırmadı

29 Eylül 2011 0 Yazar: ElektrikliOto

Pazar araştırma şirketi JATO Dynamics’e göre Avrupa’da devlet sübvansiyonları elektrikli araç satışlarında kayda değer bir artış sağlamadı ve müşteriler mali teşvikler dışındaki faktörlerden etkilendi.

Almanya elektrikli otomobil satışları bakımından Avrupa’da lider pazar konumunda. Ülkede 380 avro (950 TL) ile, bölgenin en düşük elektrikli araç sübvansiyonlarından biri uygulansa da, yılın ilk yarısında 1.020 adet elektrikli araç satıldı.

Danimarka’da 20.588 avroya (51.471 TL) varan vergi teşvikleri uygulanmasına rağmen yılın ilk yarısında sadece 283 elektrikli araç satıldı.

İspanya ve İngiltere sırasıyla 6.500 avro (16.250 TL) ve 6.400 avro (16.000 TL) ile hemen hemen aynı miktarda sübvansiyon sağlıyorlar, ama yılın ilk yarısında İngiltere’de 599, İspanya’daysa sadece 122 elektrikli araç satıldı.
Haberin devamı ↓reklam

JATO’nun araştırma bölümünün başkanı Gareth Hession yaptığı açıklamada, “Bu tutarsızlıklar fiyatın satın alma kararlarında fazla etkisinin olmadığını açıkça belli ediyor,” dedi.

Hession şöyle ekledi: “Satışların daha çok çevrenin şehirleşme mertebesi, pazar olgunluğu ve şarj etme altyapısı gibi başka faktörlerden, tahmin edilenden çok daha fazla etkilediği sonucuna varmak mümkün.”

Yerel faktörler Oslo’da otobüs şeritlerini kullanma ve şehir merkezine park edebilme imkanını ve Londra’nın sıkışıklık ücretinden (congestion charge) muaf tutulmayı içeriyor.

Hession bu faktörlerin her ikisinin de satın alma noktasındaki teşviklerden daha etkili olduğunu söyledi.

Hession elektrikli araç pazarının gelecekte önemli ölçüde büyüyeceğini ve pazar olgunlaştıkça şarj etme altyapısı gibi başka meselelerin çözüme kavuşturulacağını ve sübvansiyonların daha büyük rol oynayacağını belirtti.

Araştırma bölümünün başkanı Hession “Bugünkü durumda, büyük sübvansiyonlar bile son kullanıcıların gerçek dünya uygulamaları, esneklik ve amaca uygunlukla ilgili endişelerinin, büyük bölümünü gidermiyor. İmalatçılar, müşteri bağlılığını ve satış büyümesini en üst düzeye çıkarmak istiyorlarsa, bu faktörleri daha iyi anlamaları şart” dedi.

JATO Avrupa’daki araştırma yürüttüğü 15 AB ülkesi pazarında, elektrikli araç satışlarının önceki yılın ilk yarısında 507 iken, bu yılın aynı dön eminde 5.222’ye yükseldiğini ve yüzde 0,07’lik bir pazar payına ulaştığını söyledi.

2011 yılının ilk yarısında, Avrupa’daki elektrikli araç satışları şöyle:

(Parantez içindeki rakamlar avro cinsinden sübvansiyonlardır)

1. Almanya – 1.020 (380)

2. Fransa – 953 (5,000)

3. Norveç – 850 (17.524)

4. İngiltere – 599 (6.400)

5. Avusturya – 347 (2.571)

6. Danimarka – 283 (20.588)

7. Hollanda – 269 (4.936)

8. İspanya – 122 (6.500)

9. İsveç – 111 (470)

10. İtalya – 103 (1.200)

11. Portekiz – 93 (9.442)

12. Belçika – 85 (10.907)

13. Çek Cumhuriyeti – 43 (271)

14. İrlanda – 36 (5.000)

15. Romanya – 2 (3.700)

Toplam – 5.222

Sübvansiyonlar her pazarda izin verilen en yüksek tutar. JATO’nun araştırması şirket otomobili satışlarını kapsamıyor.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Related Images: